Công ty NB tìm kiếm đối tác sản xuất nông sản tại Việt Nam

Công ty Nhật Bản tìm kiếm đối tác Việt Nam lắp đặt máy móc chuyển từ Nhật sang và sản xuất nông sản (chủ yếu là đu đủ) theo yêu cầu phía Nhật, công ty Nhật sẽ thu mua toàn bộ thành phẩm.

Tìm kiếm đối tác sản xuất đồ bảo hộ lao động

Công ty Nhật Bản. Tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có thể sản xuất các mặt hàng như trong ảnh và xuất sang Nhật.