Khai giảng lớp tiếng Nhật sơ cấp Tháng 4/2016

Với mong muốn chắp cánh ước mơ cho các bạn sinh viên muốn làm việc cho công ty Nhật Bản, Công ty VIJA Link tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật sơ cấp với chi phí thấp, phù hợp với các bạn sinh viên.

Nổi bật

MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP

Nhân dịp 5 năm thành lập công ty CP Liên kết Việt Nhật (28/6/2010 ~28/6/2015), MIỄN PHÍ KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT tương đương trình độ N5 x 4 triệu đồng…