Nổi bật

Giới Thiệu Chương Trình Lớp Tiếng Nhật Kỹ Sư

Lớp học trực thuộc Dự án "300 Kỹ Sư Việt Nam tại Nhật Bản" - Dự án hướng tới mục tiêu đào tạo liên tục hơn 300 Kỹ Sư Việt Nam thành thạo về tiếng Nhật để kết nối với hơn 200 doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản trong vòng 2 năm tới.

Khai Giảng Khóa Đầu Tiên Dự Án 300 Kỹ Sư Việt Nam Tại Nhật Bản

Ngày 29/6 vừa qua, Lớp học tiếng Nhật từ Zero đến N3 trực thuộc dự án đã chính thức khai giảng với 22 học viên.

Thông Báo Chính Thức: Dự Án "300 Kỹ Sư Việt Nam Tại Nhật Bản" và Lớp Học Tiếng Nhật "Từ Zero Đến N3"!

DỰ ÁN "300 KỸ SƯ VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN" là dự án do Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nhật (VIJA Link) sáng lập với mục tiêu duy nhất: Giúp các bạn trẻ ngành Kỹ thuật thành công trong quá trình tìm kiếm cơ hội việc làm tại Nhật Bản.