Sau khi trải qua test đầu vào và tuyển chọn chặt chẽ từ hơn 60 bạn đăng ký, VIJA Link đã mở lớp học miễn phí cho 18 học viên có N4 trở lên và mong muốn làm việc tại Nhật vào cuối tháng 3/2016. Với mong muốn hỗ trợ các bạn thành công và phát triển bản thân hơn trong thời gian tới. Ngoài tiếng Nhật do giáo viên người Việt và Nhật, các bạn sẽ được đào tạo về business manner, tư duy học tập, tư duy làm việc trong các công ty Nhật bản....Với sứ mệnh cầu nối Viêt Nam - Nhật Bản, chúng tôi nỗ lực hơn nữa để mang nhiều giá trị hơn cho các bạn sinh viên Việt Nam để các bạn có cơ hội vươn xa hơn, bay cao hơn.

Một số hình ảnh các bạn sinh viên tại lớp học: