HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO/教育活動

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO/教育活動
Với sứ mệnh là cầu nối giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản trong hoạt động kết nối nhân sự, chúng tôi luôn nỗ lực thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng khi làm việc tại công ty Nhật cho ứng viên Việt Nam. Tại VIJA Link, chúng tôi không chỉ tổ chức các lớp tiếng Nhật với giáo viên bản ngữ mà còn có các buổi training về business manner, tư duy học tập, tư duy phù hợp với môi trường Nhật Bản. Dưới đây là một số hình ảnh tại các học tiếng Nhật và các buổi training tại VIJA Link.
Tin liên quan