VIJA Link - News Letter No 11 - Tháng 2 Năm 2020

VIJA Link - News Letter No 11 - Tháng 2 Năm 2020
News Letter No 11 Tháng 2/2020 được biên tập bởi VIJA Link với mong muốn giúp quý đối tác, quý khách hàng cập nhật những thông tin liên quan đến Việt Nam, Nhật Bản nói chung và tình hình thị trường nhân sự nói riêng một cách nhanh nhất.
Tin liên quan