VIJA Link - News Letter No 8 - Tháng 11 năm 2019

VIJA Link - News Letter No 8 - Tháng 11 năm 2019
News Letter No 8 Tháng 11/2019 được biên tập bởi VIJA Link với mong muốn giúp quý đối tác, quý khách hàng cập nhật những thông tin liên quan đến Việt Nam, Nhật Bản nói chung và tình hình thị trường nhân sự nói riêng một cách nhanh nhất.

Tin liên quan