Trước Khi Đi Phỏng Vấn Vào Công Ty Nhật Bạn Cần Biết Điều Này

Trước Khi Đi Phỏng Vấn Vào Công Ty Nhật Bạn Cần Biết Điều Này
Đây là điều mà các bạn kỹ sư thường xuyên "quên" trước khi đi phỏng vấn, cùng Ms. Trần Thị Khanh - CEO công ty Cổ phần Liên Kết Việt Nhật VIJA Link chia sẻ về điều này.

Tin liên quan