Nguyễn Đức Ngọc - Kỹ sư Cơ khí, Trương Thế Toàn - Kỹ sư Điện tại Nhật Bản

Chúc mừng Nguyễn Đức Ngọc và Trương Thế Toàn - 2 Kỹ sư Cơ khí/ Điện của Dự án JOB IN JAPAN đã chính thức đặt chân tới Nhật Bản.

Hành trình chinh phục các mục tiêu mới trong công việc tại Nhật cũng vừa bắt đầu. Chúc các bạn luôn vững lửa nhiệt huyết để đạt được nhiều thành công và trải nghiệm tuyệt vời tại đất nước mặt trời mọc.