Phạm Xuân Quân - Đặng Ngọc Đức - Kỹ Sư Xây Dựng tại Niigata, Nhật Bản

Chúc mừng Phạm Xuân Quân và Đặng Ngọc Đức - 2 kỹ sư xây dựng đỗ JOB tại VIJA Link đợt tháng 04.2023 đã chính thức đặt chân tới Nhật Bản. Lần đầu đặt chân đến Nhật Bản với rất nhiều bỡ ngỡ, VIJA Link hy vọng cả Xuân Quân và Ngọc Đức sẽ luôn quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để có những trải nghiệm tuyệt vời tại đất nước mặt trời mọc nhé!