newsletter-no.21-tha-xoeub.png

NewsLetter No.21 tháng 9 năm 2023

News Letter No 21 Tháng 9/2023 được biên tập bởi VIJA Link với mong muốn giúp quý đối tác, quý khách hàng cập nhật những thông tin liên quan đến Việt Nam, Nhật Bản nói chung và tình hình thị trường nhân sự nói riêng một cách nhanh nhất.

8月施行の新規定、ビザ免除期間が45日に-wgtgu.png

8月施行の新規定、ビザ免除期間が45日に拡大など

ベトナム国民出入国法およびベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法の一部を改正・補足する法律(8月15日施行)によると、外国人に発給する電子ビザ(査証)の有効期間を従来の30日間から90日間に延長し、1回の出入国を認めるシングルビザと複数回の出入国を認めるマルチプルビザ(数次ビザ)を発給する。

Tin liên quan

  • NewsLetter No.21 tháng 9 năm 2023

    News Letter No 21 Tháng 9/2023 được biên tập bởi VIJA Link với mong muốn giúp quý đối tác, quý khách hàng cập nhật những thông tin liên quan đến Việt Nam, Nhật Bản nói chung và tình hình thị trường nhân sự nói riêng một cách nhanh nhất.

  • 8月施行の新規定、ビザ免除期間が45日に拡大など

    ベトナム国民出入国法およびベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法の一部を改正・補足する法律(8月15日施行)によると、外国人に発給する電子ビザ(査証)の有効期間を従来の30日間から90日間に延長し、1回の出入国を認めるシングルビザと複数回の出入国を認めるマルチプルビザ(数次ビザ)を発給する。

  • Liệu Nhật Bản Có Bỏ Chương Trình Thực Tập Sinh

    Nhật Bản có thể cân nhắc việc tạo ra một hệ thống quản lý lao động nước ngoài mới nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của chương trình thực tập sinh hiện nay. Mục tiêu của hệ thống mới sẽ là “bảo đảm” và “phát triển” nguồn nhân lực, thay vì chỉ bao gồm yếu tố "phát triển" như chương trình hiện hành.