• Cảm Nhận Của Kỹ Sư Dự Án Persol Panasonic

  Cảm Nhận Của Kỹ Sư Dự Án Persol Panasonic

 • PHỎNG VẤN KỸ SƯ CƠ KHÍ NGƯỜI NHẬT

  PHỎNG VẤN KỸ SƯ CƠ KHÍ NGƯỜI NHẬT

 • HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ LỚP TIẾNG NHẬT TỪ ZERO ĐẾN N3?

  HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ LỚP TIẾNG NHẬT TỪ ZERO ĐẾN N3?

 • VIJA LINK TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRÌNH ĐỘ CAO LÀM TẠI NHẬT BẢN

  VIJA LINK|| TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRÌNH ĐỘ CAO LÀM TẠI NHẬT BẢN

 • MỘT NGÀY CỦA CÁC KỸ SƯ VIỆT NAM TẠI AICHI - NHẬT BẢN - VIJA LINK

  ỨNG VIÊN VIJA LINK || MỘT NGÀY CỦA CÁC KỸ SƯ VIỆT NAM TẠI AICHI - NHẬT BẢN

 • Lời chào từ giám đốc VIJA Link JSC - CEO Tran Thi Khanh

  Lời chào từ giám đốc VIJA Link JSC - CEO Tran Thi Khanh

 • ỨNG VIÊN VIJA LINK CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  ỨNG VIÊN VIJA LINK ||CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

 • GIỚI THIỆU DỰ ÁN 300 KĨ SƯ VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

  VIJA Link|| GIỚI THIỆU DỰ ÁN 300 KĨ SƯ VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN

 • TUYỂN DỤNG/就職支援活動

 • HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO/教育活動

 • Đổi mật khẩu

  Đăng ký

  Đăng Nhập

  Quên mật khẩu?

  Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

  Quên mật khẩu?

  Gửi yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công

  Nội dung thông báo