vija-link-to-chuc-wo-frdet.jpg

VIJA Link Tổ Chức Workshop Online: Toàn Cảnh Việc Làm Tại Nhật Diện Kỹ Sư Tháng 2 Năm 2020

Khởi động hành trình đến Nhật của mình với Workshop Online: Toàn cảnh việc làm tại Nhật diện kỹ sư vào 16:00 ngày 24/2/2020 để hiện thực mục tiêu của mình nhé!

workshop-online--gia-mndci.jpg

Workshop Online - Giải Pháp Thông Tin Việc Làm Tại Nhật Dành Cho Kỹ Sư

WORKSHOP ONLINE: Toàn Cảnh Việc Làm Tại Nhật Diện Kỹ Sư vào lúc 11:00 ngày 11/2/2020 tại group https://www.facebook.com/groups/595512551010110 giúp bạn cập nhật thông tin hữu ích về toàn cảnh việc làm tại Nhật diện kỹ sư

Tin liên quan